TOIMITUSEHDOT

1. Tavaran tarkastus

Ostajalla on velvollisuus tarkastaa vastaanottamansa tuotteet heti varmistuakseen siitä, että tuote on lähetteen/kuitin mukainen ja vahingoittumaton. Ennen tuotteen kiinnittämistä tai asentamista ostajan on vielä suoritettava tavaran asianmukainen tarkastus. Tuotteet toimitetaan mahdollisuuksien mukaan samasta valmistuserästä.

2. Huomautukset

Ostajan on tehtävä kirjallinen ilmoitus tavaran virheestä myyjälle viipymättä, kuitenkin viimeistään 8 päivän kuluessa tavaran vastaanotosta. Kiireellisessä tapauksessa myös suullinen ilmoitus on suotavaa. Kuljetuksen yhteydessä tapahtuneista vahingoista tulee välittömästi tehdä merkintä rahtikirjaan. Ostaja vastaa purkauspaikalle johtavan tien ajokelpoisuudesta sekä siitä, että työmaatiet ovat sellaisessa kunnossa, että sovittu kuljetuskalusto voi niillä esteettä liikkua ja että purkauspaikka on asianmukaisessa kunnossa. Toimituserässä hyväksytään 5 %:n lajitteluvirhe. Jo asennetuista tuotteista tehtyjä huomautuksia emme käsittele. Asennettu tuote on hyväksytty tuote.

3. Toimitus

Toimitusajasta sovitaan asiakkaan kanssa tuotekohtaisesti. Tehdastoimituksissa aikataulut voivat muuttua force majeure -tapauksissa. Tehdastoimituksissa veloitamme kauppasumman tilattaessa. Toimituksesta veloitamme erillisen rahtikulun. Tavara on myyjän omaisuutta, kunnes kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu.

4. Palautukset

Virheettömiä tuotteita emme ota palautuksina vastaan (kts. Kuluttajansuojalaki). Väärin toimitetun, palautettavan tuotteen on oltava virheetön ja alkuperäisessä pakkauksessa.

5. Vahingonkorvaukset

Tarkastuksessa virheellisiksi todetut tuotteet korvataan ensisijaisesti uudella, virheettömällä tuotteella. Emme vastaa virheellisten toimitusten aiheuttamista välillisistä vahingoista taikka ylivoimaisista esteistä johtuvista viivytyksistä/vahingoista. Korvausvastuumme rajoittuu virheelliseksi todetun tavaran laskutusarvoon.