LAMINAATIN ASENNUS

Yleistä tietoa asennuksesta

Laminaattilaudat suositellaan asennettavaksi pitkät sivut valon suuntaisesti. Asennuslämpötilan tulisi olla 17-23°C ja ilman suhteellisen kosteuden 30-60 % sekä asennuksen aikana että sen jälkeen.

Ennen asennusta laminaattilankkujen tulee olla avaamattomissa paketeissa 48 h siinä tilassa, johon ne tullaan asentamaan. Ennen laminaatin asennusta lattialämmön tulee olla pois päältä vähintään 2 vrk ennen asennusta. Asennuksen jälkeen lämpö tulee nostaa asteittain.

Laudat tulee tarkastaa ennen asennusta ja viallisia lankkuja ei tule asentaa. Jo asennettuja, viallisia tuotteita emme korvaa. Vialliset lankut tulee toimittaa myymäläämme vaihtoa varten.

 

Asennusalustan vaatimuksia

Asennusalustan tulee olla kiinteä, sileä, suora ja puhdas kaikesta irtoroskasta. Asennusalustan suurin sallittu tasaisuuspoikkeama on 2 mm 2 metrin matkalla. Mikäli yhtenäisen asennettavan alan mitat ovat suuremmat kuin 8 m leveyssuunnassa ja 10 m pituussuunnassa, tulee tilaan laittaa asianmukaiset liikuntasaumat. Oviaukkoihin tulee aina asentaa liikuntasaumat. Nämä liikuntasaumat voidaan peittää asiaan kuuluvilla listoilla.

Laminaatin voi asentaa suoraan tässä kappaleessa määriteltyjen lattiapintojen päälle. Alusmateriaalina tulee käyttää laminaatille tarkoitettua askeläänieristettä, joka ei saa olla liian joustava. Suosittelemme käytettäväksi tehtaan suosituksen mukaista aluskatetta. Lisätietoja aluskatteesta saat myymälästämme. Lattialämpöä käytettäessä lattian pintalämpö ei saa ylittää 28°C ja lämmön tulee olla tasaista.

Betoni (uusi valu)

Betonin suhteellinen kosteus ei saa ylittää 80 %:a. Uudiskohteissa aluslattian kosteus tulee aina mitata. Betoni ja kivialustalla (esim. laatta) on aina käytettävä tehtaan hyväksymää höyrynsulullista aluskatetta.

Lastulevy

Vaneri, kipsi- tai lastulevypohjan tulee olla elämätön ja tasainen, eikä se saa notkua käveltäessä.

Sopimattomat alustat

Vanhat, joustavat alustat – märkä asennusalusta – epätasainen asennusalusta – vanhat, uivaksi asennetut lattiapinnoitteet

Laminaatin alle tulee valita asennusalustan mukaan oikeanlainen askeläänieriste

Laminaatin asennus ja työvälineet

Suosittelememme asennettavan tilan mittaamista, jotta aloittavan laudan pituus/leveys voidaan määritellä siten, ettei liian lyhyitä/kapeita paloja jää asennuksen loppuun. Jos viimeinen lauta jäisi hyvin kapeaksi tai lyhyeksi, pitää ensimmäiseksi asennettava lauta katkaista sopivan kokoiseksi. Viimeisen rivin minimileveys on 5 cm ja rivin viimeisen laudan minimipituus 25 cm.

Asennusalusta puhdistetaan ja alueelle levitetään askeläänieriste. Remonttikohteissa vanhat listat tulee irrottaa sekä tarpeen vaatiessa nostaa ovet sivuun ja lyhentää.

Laminaatin leikkaaminen onnistuu käsisahalla, mutta laminaattileikkuri helpottaa sekä nopeuttaa työtä huomattavasti. Se katkaisee laudan kevyesti eikä aiheuta leikkuupurua kuten saha. Pistosaha ja monitoimikone helpottavat ja nopeuttavat myös asennusta. Vasara, lyöntikapula ja -rauta sekä asennuskiilat ovat mainioita työvälineitä. Tarvitset myös mitan, suorakulman, pitkän linjaimen ja lyijykynän sekä sakset tai mattoveitsen.

Oikeanlaiset työvälineet sekä huoneen mittaaminen etukäteen helpottavat asennusta

Asennusvaiheet

1. Laminaatin asennus on suositeltavaa aloittaa huoneen vasemmasta kulmasta. Urospontti asetetaan seinää kohti ja asennussuunta on vasemmalta oikealle.

Kaikkien kiinteiden kalusteiden ja muiden esteiden väliin tulee jättää noin 8–10 mm liikuntavara. Tähän on olemassa kiiloja, jotka helpottavat asennetun alueen paikallaan pysymistä.

2. Seuraava lauta asennetaan edellisen jatkoksi ja kiinnitetään oikeaoppisesti. Pontteja on useita erilaisia ja tuotekohtaiset asennusohjeet löytyy myös pakkauksista.

3. Rivin viimeinen lauta katkaistaan oikeanmittaiseksi mikäli se ei mahdu enää kokonaisena. Katkaistava lauta asetetaan ensimmäisen lautarivin rinnalle, merkitään katkaisukohta lautaan ja leikataan.

4. Mikäli asennetun rivin viimeisestä laudasta jäänyt pala on vähintään 25 cm, aloitetaan sillä seuraavan lautarivin asennus. Vierekkäisten lautarivien päätysaumojen välin tulee olla vähintään 25-30 cm. Tämä tulee kuitenkin tarkastaa vielä erikseen valmistajan ohjeista.

5. Jos eteen tulee kulma, portaikko tai vaikkapa putken läpivienti, se piirretään lautaan ja leikataan tarvittavan kokoinen pala pois. Näiden esteiden ympärille on jätettävä liikuntavara. Hankalassa paikassa työtä helpottaa kun piirretään esimerkiksi pahviin mallinne ja sahataan lauta sen mukaan. Laminaattia on helppo leikata esimerkiksi pistosahalla. Jos seinä on vino, lauta pitää luonnollisesti sahata myös vinoon. Liikuntavarat ja muut raot peitetään asianmukaisilla listoilla.

6. Työn edetessä on hyvä tarkistaa, että asennettu lattia on suorassa ja kiilat ovat pysyneet paikoillaan. Pidä työalue puhtaana ja valaistus riittävänä. Pienikin roska voi estää pontin asianmukaisen lukkiutumisen.

7. Viimeisen rivin lautoja joudutaan tavallisesti myös kaventamaan leikkaamalla. Aseta sahattava lauta tarkasti viimeksi asennetun lautarivin päälle. Laita nyt toinen lauta sahattavan laudan päälle ja seinää vasten. Muista kiilat. Piirrä alempaan lautaan viiva päällimmäisen laudan reunaa myöten ja sahaa lauta sen mukaan. Vaihtoehtoisesti voit myös mitata edellisen rivin lautojen ja seinän väliin jäävän raon ja leikata sen mukaan. Tällä tavalla leikkausvirheen mahdollisuus on kuitenkin suurempi.

Viimeistely

Voit kävellä asennetulla lattialla välittömästi ja asentaa tarvittavat listat. Listoja ei saa kiinnittää laminaattilautaan siten, että ne estävät asennetun alueen vapaan liikkumisen. Mikäli asennetulle alueelle jää rakoja joihin ei voi asentaa listaa ne voi täyttää elastisella massalla esim. akryylikitillä.

Hoito

Asennuksen jälkeen laminaattilaudat puhdistetaan poistamalla irtonaiset roskat ja pinta pestään kostealla puhdistusliinalla. Pesuaineena käytetään laminaatille sopivaa, mietoa puhdistusainetta.

Liuottimien, lääkkeiden, desinfiointiaineiden, hiusvärien, tervan, rasvan, öljyn, mustekynän musteen sekä värjättyjen kumimateriaalien aiheuttamat tahrat tulee poistaa välittömästi, jotta vältytään pysyviltä värjäymiltä.

Yllä mainittuja tuotteita käsiteltäessä lattia tulee suojata asianmukaisesti. Käytettävät puhdistusaineet tulee aina laimentaa ko. tuotteen ohjeen mukaisesti.

Lisätietoja ja ohjeita saat tarvittaessa myymälästämme.